شهرک صنعتی عباس آباد

طراحی ، محاسبات و نظارت بر پروژه

اجرای طرح توسعه ی کارخانه