• ارائه ی نقشه های معماری :

۱.ارائه خدمات طراحی و تهیه ی کلیه پلان های معماری (کاربری های اداری ، تجاری ، مسکونی) .

۲.ارائه نقشه های فاز یک و دو ( نقشه جزئیات و بزرگنمایی پلان های معماری ) .

  • انجام محاسبات سازه های فولادی و بتنی :

۱.محاسبه اسکلت های فلزی و بتنی بر اساس مقررات ملی ساختمان .

۲.ارائه ی طرح های مقاوم سازی و انجام اصلاحات نقشه های سازه ای .

  • اجرا و نظارت سازه های فولادی و بتنی :

۱.پی کنی، گود برداری و عملیات خاکی .

۲.تامین اکیپ نقشه برداری به همراه تجهیزات کامل .

۳.ساخت سازه های فلزی و سوله سازی .

  • طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی :

۱.طراحی پلان معماری برای کاربری های مسکونی ، اداری و تجاری .

۲.اجرای خدمات بازسازی و نوسازی .

۳.اجرای خدمات نورپردازی حرفه ای .